1. Η πώληση γεωργικών φαρμάκων γίνεται βάση του νόμου 4036/2012 ( Φ.Ε.Κ 8/Α/27-1-2012) και των τροποποιήσεων του από το Άρθρο 48 του νόμου 4384/2016 ( Φ.Ε.Κ 78/Α/26-4-2016). Για την αγορά τους εκτός των μη συνταγογραφούμενων σκευασμάτων και την έκδοση συνταγής και τιμολόγιου, ο αγοραστής πρέπει να είναι κάτοχος του πιστοποιητικού ορθολογικής  χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να γνωρίζει το ΑΦΜ του ατόμου που έχει δηλώσει στην σελίδα του www.minagric.gr ότι θα εκτελέσει την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων και να το καταχωρήσει στις παρατηρήσεις πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή κατόπιν τηλεφωνικής  επικοινωνίας  με το κατάστημα μας.

2. Οι τιμές που αναγράφονται στο site είναι οι τελικές τιμές των προϊόντων
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% ή 24% αναλόγως του είδους. Τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον αγοραστή.

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Το Agrofyllida.gr θέτει σε προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία του Ν. 2472/97, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

4. Για παραγγελίες προϊόντων ακολουθούνται οι όροι του άρθρου 4 του Ν.2251/1994 (Προστασία καταναλωτή).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας και μπορείτε να ακολουθήσετε και τη σελίδα μας στο Facebook