Καλλιεργητικές Τεχνικές

Η ενέργεια που χρειάζεται η πατάτα για σωστή ανάπτυξη!!!

Υγρό Λίπασμα Potato Grow 🥔🥔🥔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Potato Grow είναι ένα πυκνό, υγρό λίπασμα φωσφόρου – ασβεστίου εμπλουτισμένα με βόριο και ψευδάργυρο. Η ειδική σύνθεση του εξασφαλίζει υψηλή απορρόφηση όταν η εφαρμογή πραγματοποιείτε  τόσο με διαφυλλικούς ψεκασμούς όσο και στο έδαφος με τα συστήματα άρδευσης.

Ο φώσφορος αποτελεί πηγή ενέργειας για τα φυτά με τη μορφή του ATP και συμβάλλει στην δημιουργία πλούσιου και υγιούς ριζικού συστήματος, στην πρωιμότητα της παραγωγής και στον σχηματισμό των κονδύλων.

Το ασβέστιο έχει πολλαπλό ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών καθώς είναι στοιχείο απαραίτητο στη διαίρεση των κυττάρων και την επιμήκυνσή τους, στο σχηματισμό και την ανάπτυξη των νέων ριζικών τριχιδίων, καθώς και στη δημιουργία σταθερών κυτταρικών τοιχωμάτων. Με την συστηματική του εφαρμογή επιτυγχάνουμε επίσης μεγαλύτερη μετασυλλεκτική διάρκεια συντήρησης των παραγόμενων προϊόντων.

Σύνθεση %:

Φώσφορος (P2O5)  7,5

Ασβέστιο (CaO)       18

Βόριο (Β)                  0,25

Ψευδάργυρος (Zn) 0,25

Εφαρμογές:

Πατάτα: 300 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό.

Συνδυαστικότητα:

Το Potato Grow μπορεί να συνδυαστεί με τα συνήθη φυτοφάρμακα και λιπάσματα πλην των θειικών και αλκαλικών.

Σε κάθε περίπτωση άγνωστου συνδυασμού θα πρέπει να γίνει προηγουμένως δοκιμή σε μικρή έκταση.

Η εφαρμογή πρέπει να γίνει τις ψυχρότερες ώρες της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος.

Πληροφορίες για τη χρήση του προϊόντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής.

Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.

Το προϊόν να εφαρμοστεί μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης.

Να μην γίνει υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθήκευση σε σκιερό και δροσερό μέρος.

#PotatoGrow #AgroFyllida #GrowSmiles

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.