Φυτοπροστασία

Η λύση για τη μείωση του Ph των ψεκαστικών διαλυμάτων.

Προσκολλητικό-Επιφανειοδραστικό pHarmer.

To #pHarmer είναι ένα υγρό ειδικό παρασκεύασμα η χρήση του οποίου μειώνει το #pH των ψεκαστικών διαλυμάτων. Περιέχει ανόργανα και οργανικά #πολυκαρβοξυλικά οξέα τα οποία αδρανοποιούν τα άλατα και τα βαρέα μέταλλα, η παρουσία των οποίων επιταχύνει την #οξείδωση και #υδρόλυση των φυτοφαρμάκων.

To pHarmer λειτουργεί ταυτόχρονα ως προσκολλητικό-επιφανειοδραστικό, με τη δραστική ethoxylated isodecyl alcohol. Περιέχει επίσης ένα δείκτη ο οποίος όταν επιτευχθεί το ιδανικό pH (4-5) χρωματίζει το ψεκαστικό διάλυμα με ένα χαρακτηριστικό ροζ χρώμα.

 Δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία κατά μάζα:

  • 3% Ουρικό άζωτο.
  • 25% Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και υδατοδιαλυτό.

 Κατάλογος Συστατικών:

  • Φωσφορικό οξύ1 (Cas Nr: 57-13-6),
  • Ουρία1 (Cas Nr: 7664-38-2),
  • 1 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών)

Οδηγίες Χρήσης:

Για σκληρά νερά: περίπου 75-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό.
Για ημίσκληρα νερά: περίπου 20-30 κ.εκ./100 λίτρα νερό.
Για μαλακά νερά: περίπου 10-15 κ.εκ./100 λίτρα νερό.
Η ιδανική ποσότητα για την επίτευξη του ιδανικού pH προσδιορίζεται από την αλλαγή χρώματος των ψεκαστικών υγρών σε ροζ.

Γιατί είναι απαραίτητη η χρήση του pHarmer:

Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα φυτοφάρμακα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε pH μεγαλύτερο του 7 με αποτέλεσμα να υδρολύονται και να χάνουν μέρος της δραστικότητας τους. Με την χρήση του pHarmer δημιουργούμε το ιδανικό υδατικό περιβάλλον για την σταθερότητα των δραστικών ουσιών με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των φυτοφαρμάκων, ενώ παράλληλα πετυχαίνουμε τη βελτίωση της #διαβρεκτικής και #προσκολλητικής ικανότητας του ψεκαστικού διαλύματος.

Το pHarmer πρέπει να προστίθεται πρώτα στο ψεκαστικό υγρό και μετά να ακολουθεί η προσθήκη των λοιπών παρασκευασμάτων.

 Συνθήκες Αποθήκευσης:
Αποθηκεύεται σε σκιερό και δροσερό μέρος.
Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας υλικού.