Καλλιεργητικές Τεχνικές

Προϊόν θρέψης για το βαμβάκι.

#CottonControl #AgroFyllida #GrowSmiles

Υγρό Λίπασμα Cotton Control

Το Cotton Control περιέχει #φώσφορο, #κάλιο, #μαγνήσιο, #μαγγάνιο, #ψευδάργυρο και #βόριο σε μια ισορροπημένη σχέση, ικανή να καλύψει και τις πλέον απαιτητικές περιπτώσεις εφαρμογών. Ο ρόλος των στοιχείων αυτών στην θρέψη του βαμβακιού είναι καθοριστικός για μια μεγάλη σειρά #βιοχημικών διεργασιών που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις #αποδόσεις και την #ποιότητα.

Η παρουσία του φωσφόρου είναι ουσιαστική για διεργασίες όπως η #φωτοσύνθεση, η σύνθεση των #υδατανθράκων και η μεταφορά #ενέργειας. Ο φώσφορος παίρνει επίσης μέρος στην #κυτταροδιαίρεση, υποκίνει την #άνθιση και προωθεί τον σχηματισμό των σπόρων.

Το κάλιο παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη του βαμβακιού μιας και συμμετέχει σε μια σειρά σημαντικών #ενζυμικών διεργασίων, συντελεί στην καλύτερη αξιοποίηση του νερού στο φυτό και βελτιώνει τα #ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως το #μήκος και την #αντοχή των #ινών.

Το μαγνήσιο αποτελεί σημαντικό συστατικό της #χλωροφύλλης η έλλειψη του μειώνει την #φωτοσύνθεση και την #αναπνοή των κυττάρων.

Το μαγγάνιο αποτελεί συστατικό των ενζύμων που σχετίζονται με την σύνθεση των #υδατανθράκων και των #πρωτεϊνών.

Οι ελλείψεις ψευδαργύρου και βορίου καθυστερούν την άνθιση και καρποφορία του βαμβακιού και επηρεάζουν αρνητικά την #πρωίμηση της καλλιέργειας.

#Σύνθεση % (Β/Ο):

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 35

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 35

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο 35

Οξείδιο του καλίου (K2O) υδατοδιαλυτό 12

Μαγνήσιο (MgO) υδατοδιαλυτό 3

Βόριο (B) ως άλας του νατρίου υδατοδιαλυτό 0,1

Ολικό Μαγγάνιο (Mn) ως θειικό άλας, υδατοδιαλυτό 1,5

Ολικός Ψευδάργυρος (Zn), ως θειικό άλας υδατοδιαλυτός 0,5

#Δοσολογία:

Εφαρμόστε 5 λίτρα σκευάσματος σε 1000 λίτρα νερό.